КАКВО ПРЕДСРАВЛЯВАТ ВИРУСНИТЕ БРАДАВИЦИ?

БрадавициБрадавиците (Verruca vulgaris, Wart) са образувания по кожата, причинени от човешки папиломен вирус (HPV). Въпреки, че са заразни, обикновено засягат само един член от семейството, както и само една част от тялото – например ръцете или краката.

 

КАКВИ  ВИДОВЕ БРАДАВИЦИ ИМА?

Срещат се няколко вида брадавици:

Обикновени брадавици (verrucae vulgares).  Разполагат се най-често по пръстите и крайните участъци на ръцете и краката, където кръвообращението е по–забавено. Представляват плътни, надигнати туморчета с неравна повърхност. На повърхността им се наблюдават тъмнокафяви петна, подредени като мозайка.

БрадавициНишковидни брадавици (verrucae filiformes). Срещат се по лицето и клепачите, при мъжете и в областта на брадата. Те са  по–тънки и издължени.

Брадавици по ходилата (verrucae plantares). Това са болезнени образувания, покрити с дебел хиперкератотичен слой, който маскира брадавицовидната им повърхност. Някои ги наричат кокоши тръни, но с това название се наричат и мазолите.

Отличаването им от мазолите става след изрязване на хиперкератотичните наслоения, при което при мазола (клавус) се открива център от рогова материя (т.нар. жило). При брадавиците се откриват папилите с точковидно кървящи капиляри. 

БрадавициБрадавици по лигавицата на устата и по езика. Те са единични и във вид на плаки, сходни с островърхите кондиломи.

Плоски  брадавици  (verrucae planae) – те са плоски образувания, кафеникави или с цвета на околната кожа, които могат да се наблюдават навсякъде по тялото, но най-често са по лицето и гърба на ръцете. Имат тенденция за бързо разпространие в съседство и затова често са множествени. Срещат се предимно при деца и млади хора.

 

КАК СЕ ЛЕКУВАТ БРАДАВИЦИТЕ?

Най–често се използва криотерапия с течен азот, по–рядко електрокоагулация или изрязване.

 

 Брадавици