КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВАТ БЕНКИТЕ?

БенкиБенките (невуси, меланоцитни невуси, naevus pigmentosus, naevus melanocyticus, nevus, mole, birthmark, beauty mark) са често срещани доброкачествени новообразувания на кожата. Най–често са с големина около 6 мм, но могат да бъдат от милиметър до десет сантиметра в диаметър.

Бенките могат да бъдат кафяви, черни, червено – кафяви или с цвета на кожата. Могат да бъдат плоски или леко надигнати.

Произхода им е от невусни клетки, които приличат на меланоцитите, но за разлика от тях не се разполагат поединично в кожата, а  растат на групи.

БенкиИмат тенденция да потъмняват през лятото и по време на бременност и да изсветляват през зимните месеци.

Бенките могат да бъдат вродени или да се появят по–късно, обикновено до тридесет и пет годишна възраст. В по-голямо количество се среща у индивиди със светла кожа, руси или рижи и със сини очи. 

 

КАКВИ СА РИСКОВИТЕ ФАКТОРИ ЗА РАЗВИТИЕ НА БЕНКИ?

БенкиОсвен генетичната предиспозиция, основен рисков фактор е излагането на слънце и по–специално тежки слънчеви изгаряния в детската възраст, преди навършване на дванадесет години.

 

КАК МОГА ДА РАЗБЕРА ДАЛИ БЕНКАТА СЕ Е РАЗВИЛА В МЕЛАНОМ?

Ако една бенка не се променя с течение на времето, има малко основания за безпокойство. Ако забележите промени в цвета, големината или формата на съществуваща бенка, както и на такава, появила се след тридесет и пет годишна възраст, потърсете консултация с дерматолог. Същото се отнася и при поява на кървене, сърбеж или болка.

Ако една бенка показва някой от изброените по–долу признаци по правилото ABCDE, незабавно се консултирайте с дерматолог.

Asymmetry – нямат правилна, окръглена форма.

Borders (граници) – без добре ограничена граница на пигментацията.

Color – Промяна в цвета на пигментацията, усилване или намаляване, поява на петнистост.

Diameter по – голям от 6 мм.

Evolution. Бенката се променя по големина, форма и цвят.

Диспластичен невус (naevus dysplasticus). Това е особен клиничен вариант, който обикновено е с диаметър по-голям от  5 мм, асиметричен, с недобре ограничен ръб и неравномерна пигментация. При него рискът за развитие на малигнен меланом е много голям, ето защо тук е желателно вземане на материал за биопсия и хистологично изследване.


КАК СЕ ЛЕКУВАТ БЕНКИТЕ? 

Бенките могат да се изрежат хирургично, да се премахнат с електрокоагулация или с лазертерапия.